Tần Suất Dàn Đặc Biệt - Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Dàn Theo Bộ
Lựa chọn dàn đề

Chú ý: Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Ngày/Tháng 25
- 01
20
- 01
19
- 01
18
- 01
17
- 01
16
- 01
15
- 01
14
- 01
13
- 01
12
- 01
11
- 01
10
- 01
09
- 01
08
- 01
07
- 01
06
- 01
05
- 01
04
- 01
03
- 01
02
- 01
01
- 01
31
- 12
30
- 12
29
- 12
28
- 12
27
- 12
26
- 12
25
- 12
24
- 12
23
- 12
22
- 12
21
- 12
20
- 12
19
- 12
18
- 12
17
- 12
16
- 12
15
- 12
14
- 12
13
- 12
12
- 12
11
- 12
10
- 12
09
- 12
08
- 12
07
- 12
06
- 12
05
- 12
04
- 12
03
- 12
02
- 12
01
- 12
30
- 11
29
- 11
28
- 11
27
- 11
26
- 11
25
- 11
24
- 11
23
- 11
22
- 11
21
- 11
20
- 11
19
- 11
18
- 11
17
- 11
16
- 11
15
- 11
14
- 11
13
- 11
12
- 11
11
- 11
10
- 11
09
- 11
08
- 11
07
- 11
06
- 11
05
- 11
04
- 11
03
- 11
02
- 11
01
- 11
31
- 10
30
- 10
29
- 10
28
- 10
27
- 10
26
- 10
25
- 10
24
- 10
23
- 10
22
- 10
21
- 10
20
- 10
19
- 10
18
- 10
17
- 10
16
- 10
15
- 10
14
- 10
Tổng lượt về
5 Đầu nhỏ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx48
5 Đầu to xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx52
Chẵn Lẻ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx25
Lẻ Chẵn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx28
Chẵn Chẵn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx22
Lẻ Lẻ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx25
Chia hết 3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx28
Thấp Thấp xxxxxxxxxxxxxxxxxxx19
Cao Cao xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx29
Thấp Cao xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx24
Cao Thấp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx23
Đầu 0 xxxxxxxxxxx11
Đầu 1 xxxxxxxx8
Đầu 2 xxxxxxx7
Đầu 3 xxxxxxxxxx10
Đầu 4 xxxxxxxxxxxx12
Đầu 5 xxxxxxx7
Đầu 6 xxxxxxxxx9
Đầu 7 xxxxxxxxxxxxxxxxx17
Đầu 8 xxxxxxxx8
Đầu 9 xxxxxxxxxxx11
Đuôi 0 xxxxxxxxxxxxx13
Đuôi 1 xxxxxxxxxxx11
Đuôi 2 xxxxxxxxx9
Đuôi 3 xxxxx5
Đuôi 4 xxxxxxxxx9
Đuôi 5 xxxxxxxxx9
Đuôi 6 xxxxxxxxxxx11
Đuôi 7 xxxxxxxxxxxxx13
Đuôi 8 xxxxxxxx8
Đuôi 9 xxxxxxxxxxxx12
Đầu Đuôi 0 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx22
Đầu Đuôi 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxx18
Đầu Đuôi 2 xxxxxxxxxxxxxxx15
Đầu Đuôi 3 xxxxxxxxxxxxxxx15
Đầu Đuôi 4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx21
Đầu Đuôi 5 xxxxxxxxxxxxxxxx16
Đầu Đuôi 6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20
Đầu Đuôi 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx29
Đầu Đuôi 8 xxxxxxxxxxxxxxx15
Đầu Đuôi 9 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx22
Tổng 1 xxxxxxxxx9
Tổng 2 xxxxxx6
Tổng 3 xxxxxxxxxxxx12
Tổng 4 xxxxxxxx8
Tổng 5 xxxxxxxxxxxxx13
Tổng 6 xxxxxxxxxxx11
Tổng 7 xxxxxxxxxxxxx13
Tổng 8 xxxxxxxxxx10
Tổng 9 xxxxxx6
Bộ 00 xxxxx5
Bộ 11 x1
Bộ 22 xxx3
Bộ 33 xxx3
Bộ 44 xxx3
Bộ 01 xxxxxxx7
Bộ 02 xxxxxxxxxx10
Bộ 03 xxxxxx6
Bộ 04 xxxxxxx7
Bộ 12 xxxxxxxxxxxxx13
Bộ 13 xxxx4
Bộ 14 xxxxxxxxxxxxx13
Bộ 23 xxxxxxx7
Bộ 24 xxxxxxxxxx10
Bộ 34 xxxxxxxx8
monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata