XSMB Thứ 7 - Xổ Số Miền Bắc Thứ bẩy Hàng TuầnXSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 14-01-2023
Đặc biệtĐB
62940
Giải nhấtG1
27086
Giải nhìG2
84830
42992
Giải baG3
26177
28240
86842
54934
53016
11166
Giải tưG4
1213
7375
8375
1727
Giải nămG5
0737
3018
1279
2435
5696
5434
Giải sáuG6
949
318
656
Giải bảyG7
02
34
82
81
Ký tự đặc biệtKT
16LU-3LU-6LU-15LU-11LU-19LU-4LU-17LU
Đầu Đuôi
0022
113, 16, 18, 183, 6, 8, 8
2277
330, 34, 34, 34, 35, 370, 4, 4, 4, 5, 7
440, 40, 42, 490, 0, 2, 9
5566
6666
775, 75, 77, 795, 5, 7, 9
881, 82, 861, 2, 6
992, 962, 6
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 07-01-2023
Đặc biệtĐB
39597
Giải nhấtG1
20448
Giải nhìG2
98375
45648
Giải baG3
55850
97079
25197
01795
69588
07835
Giải tưG4
1913
8015
5241
3912
Giải nămG5
7722
5706
0051
1050
3377
4923
Giải sáuG6
710
696
135
Giải bảyG7
95
12
05
93
Ký tự đặc biệtKT
4KC-2KC-6KC-9KC-14KC-10KC
Đầu Đuôi
005, 065, 6
110, 12, 12, 13, 150, 2, 2, 3, 5
222, 232, 3
335, 355, 5
441, 48, 481, 8, 8
550, 50, 510, 0, 1
6
775, 77, 795, 7, 9
8888
993, 95, 95, 96, 97, 973, 5, 5, 6, 7, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 31-12-2022
Đặc biệtĐB
55291
Giải nhấtG1
42135
Giải nhìG2
01560
07447
Giải baG3
87947
62209
40405
52973
41073
79983
Giải tưG4
1635
5989
0320
2473
Giải nămG5
7589
5429
2475
9260
6227
8372
Giải sáuG6
285
185
279
Giải bảyG7
62
85
91
30
Ký tự đặc biệtKT
1KM-13KM-2KM-8KM-3KM-6KM
Đầu Đuôi
005, 095, 9
1
220, 27, 290, 7, 9
330, 35, 350, 5, 5
447, 477, 7
5
660, 60, 620, 0, 2
772, 73, 73, 73, 75, 792, 3, 3, 3, 5, 9
883, 85, 85, 85, 89, 893, 5, 5, 5, 9, 9
991, 911, 1
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 24-12-2022
Đặc biệtĐB
09534
Giải nhấtG1
70353
Giải nhìG2
96188
74525
Giải baG3
55133
75105
20012
64488
83117
31939
Giải tưG4
1938
1046
3564
9939
Giải nămG5
0711
2517
5640
5625
8489
1885
Giải sáuG6
135
596
390
Giải bảyG7
82
27
98
93
Ký tự đặc biệtKT
12KU-13KU-3KU-7KU-6KU-4KU
Đầu Đuôi
0055
111, 12, 17, 171, 2, 7, 7
225, 25, 275, 5, 7
333, 34, 35, 38, 39, 393, 4, 5, 8, 9, 9
440, 460, 6
5533
6644
7
882, 85, 88, 88, 892, 5, 8, 8, 9
990, 93, 96, 980, 3, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 17-12-2022
Đặc biệtĐB
71424
Giải nhấtG1
66934
Giải nhìG2
50533
74665
Giải baG3
39908
00797
93691
18733
47971
26018
Giải tưG4
1541
0875
2557
1632
Giải nămG5
0820
3760
8781
2239
1046
0825
Giải sáuG6
849
255
247
Giải bảyG7
29
56
88
14
Ký tự đặc biệtKT
6HC-5HC-9HC-8HC-12HC-15HC
Đầu Đuôi
0088
114, 184, 8
220, 24, 25, 290, 4, 5, 9
332, 33, 33, 34, 392, 3, 3, 4, 9
441, 46, 47, 491, 6, 7, 9
555, 56, 575, 6, 7
660, 650, 5
771, 751, 5
881, 881, 8
991, 971, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 10-12-2022
Đặc biệtĐB
82978
Giải nhấtG1
37815
Giải nhìG2
63592
26828
Giải baG3
20959
96330
26340
27799
16245
92123
Giải tưG4
6947
1997
8780
3491
Giải nămG5
9146
4478
2860
8792
5199
7256
Giải sáuG6
672
628
145
Giải bảyG7
68
74
95
38
Ký tự đặc biệtKT
13HM-7HM-5HM-14HM-1HM-2HM
Đầu Đuôi
0
1155
223, 28, 283, 8, 8
330, 380, 8
440, 45, 45, 46, 470, 5, 5, 6, 7
556, 596, 9
660, 680, 8
772, 74, 78, 782, 4, 8, 8
8800
991, 92, 92, 95, 97, 99, 991, 2, 2, 5, 7, 9, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 03-12-2022
Đặc biệtĐB
10576
Giải nhấtG1
48972
Giải nhìG2
03009
83557
Giải baG3
87053
92528
52854
59290
49855
59580
Giải tưG4
4445
4301
8703
0762
Giải nămG5
2533
2480
0463
3518
3588
8849
Giải sáuG6
394
837
144
Giải bảyG7
61
55
93
46
Ký tự đặc biệtKT
14HU-13HU-8HU-15HU-4HU-7HU
Đầu Đuôi
001, 03, 091, 3, 9
1188
2288
333, 373, 7
444, 45, 46, 494, 5, 6, 9
553, 54, 55, 55, 573, 4, 5, 5, 7
661, 62, 631, 2, 3
772, 762, 6
880, 80, 880, 0, 8
990, 93, 940, 3, 4
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 26-11-2022
Đặc biệtĐB
67896
Giải nhấtG1
70731
Giải nhìG2
69176
18124
Giải baG3
27982
04161
91683
18192
79476
78208
Giải tưG4
5183
4837
8723
9821
Giải nămG5
9572
8397
0675
4046
1647
9982
Giải sáuG6
454
824
291
Giải bảyG7
83
44
66
03
Ký tự đặc biệtKT
6GC-11GC-15GC-10GC-3GC-4GC
Đầu Đuôi
003, 083, 8
1
221, 23, 24, 241, 3, 4, 4
331, 371, 7
444, 46, 474, 6, 7
5544
661, 661, 6
772, 75, 76, 762, 5, 6, 6
882, 82, 83, 83, 832, 2, 3, 3, 3
991, 92, 96, 971, 2, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 19-11-2022
Đặc biệtĐB
66534
Giải nhấtG1
56931
Giải nhìG2
14753
52934
Giải baG3
50362
71673
07004
46603
14867
67353
Giải tưG4
2669
3510
5939
0452
Giải nămG5
7103
3066
7100
3883
3329
8520
Giải sáuG6
876
769
784
Giải bảyG7
04
50
54
98
Ký tự đặc biệtKT
11GM-3GM-13GM-9GM-12GM-6GM
Đầu Đuôi
000, 03, 03, 04, 040, 3, 3, 4, 4
1100
220, 290, 9
331, 34, 34, 391, 4, 4, 9
4
550, 52, 53, 53, 540, 2, 3, 3, 4
662, 66, 67, 69, 692, 6, 7, 9, 9
773, 763, 6
883, 843, 4
9988
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 12-11-2022
Đặc biệtĐB
78611
Giải nhấtG1
11566
Giải nhìG2
68739
54972
Giải baG3
63820
44793
97595
72343
76328
33810
Giải tưG4
1422
0776
2262
7727
Giải nămG5
1365
6036
4279
6699
2617
9526
Giải sáuG6
807
235
100
Giải bảyG7
61
73
32
91
Ký tự đặc biệtKT
11GX-7GX-4GX-10GX-5GX-13GX
Đầu Đuôi
000, 070, 7
110, 11, 170, 1, 7
220, 22, 26, 27, 280, 2, 6, 7, 8
332, 35, 36, 392, 5, 6, 9
4433
5
661, 62, 65, 661, 2, 5, 6
772, 73, 76, 792, 3, 6, 9
8
991, 93, 95, 991, 3, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 05-11-2022
Đặc biệtĐB
33487
Giải nhấtG1
75857
Giải nhìG2
17413
62882
Giải baG3
60654
00964
04680
40383
52970
40634
Giải tưG4
1478
3136
3882
8583
Giải nămG5
0121
9159
0427
7098
1576
4487
Giải sáuG6
504
833
059
Giải bảyG7
22
96
21
03
Ký tự đặc biệtKT
9FE-7FE-13FE-6FE-14FE-1FE
Đầu Đuôi
003, 043, 4
1133
221, 21, 22, 271, 1, 2, 7
333, 34, 363, 4, 6
4
554, 57, 59, 594, 7, 9, 9
6644
770, 76, 780, 6, 8
880, 82, 82, 83, 83, 87, 870, 2, 2, 3, 3, 7, 7
996, 986, 8
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 29-10-2022
Đặc biệtĐB
73887
Giải nhấtG1
76973
Giải nhìG2
36640
82978
Giải baG3
28521
08794
26945
35334
63608
43213
Giải tưG4
3591
9088
7466
0235
Giải nămG5
4544
4577
0501
9448
2360
9207
Giải sáuG6
629
228
382
Giải bảyG7
52
99
02
47
Ký tự đặc biệtKT
7FP-4FP-14FP-5FP-6FP-11FP
Đầu Đuôi
001, 02, 07, 081, 2, 7, 8
1133
221, 28, 291, 8, 9
334, 354, 5
440, 44, 45, 47, 480, 4, 5, 7, 8
5522
660, 660, 6
773, 77, 783, 7, 8
882, 87, 882, 7, 8
991, 94, 991, 4, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 22-10-2022
Đặc biệtĐB
31698
Giải nhấtG1
10399
Giải nhìG2
51180
27619
Giải baG3
96231
22899
54741
08898
00597
66057
Giải tưG4
0841
6547
3780
4848
Giải nămG5
0188
2975
3529
7492
4196
8276
Giải sáuG6
354
616
141
Giải bảyG7
44
10
28
67
Ký tự đặc biệtKT
13FX-12FX-10FX-1FX-11FX-15FX
Đầu Đuôi
0
110, 16, 190, 6, 9
228, 298, 9
3311
441, 41, 41, 44, 47, 481, 1, 1, 4, 7, 8
554, 574, 7
6677
775, 765, 6
880, 80, 880, 0, 8
992, 96, 97, 98, 98, 99, 992, 6, 7, 8, 8, 9, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 15-10-2022
Đặc biệtĐB
79638
Giải nhấtG1
62960
Giải nhìG2
56791
78023
Giải baG3
41367
91030
88995
83073
74966
09400
Giải tưG4
3001
0497
3257
6858
Giải nămG5
6376
1915
7724
5888
9196
1252
Giải sáuG6
714
312
184
Giải bảyG7
84
20
65
31
Ký tự đặc biệtKT
13EF-4EF-3EF-8EF-14EF-5EF
Đầu Đuôi
000, 010, 1
112, 14, 152, 4, 5
220, 23, 240, 3, 4
330, 31, 380, 1, 8
4
552, 57, 582, 7, 8
660, 65, 66, 670, 5, 6, 7
773, 763, 6
884, 84, 884, 4, 8
991, 95, 96, 971, 5, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 08-10-2022
Đặc biệtĐB
94309
Giải nhấtG1
45465
Giải nhìG2
82813
94520
Giải baG3
95939
36043
04874
02787
78555
90593
Giải tưG4
1804
6793
2893
8197
Giải nămG5
2179
9142
5758
7134
2092
2071
Giải sáuG6
965
316
142
Giải bảyG7
24
33
55
14
Ký tự đặc biệtKT
9EP-15EP-6EP-1EP-2EP-5EP
Đầu Đuôi
004, 094, 9
113, 14, 163, 4, 6
220, 240, 4
333, 34, 393, 4, 9
442, 42, 432, 2, 3
555, 55, 585, 5, 8
665, 655, 5
771, 74, 791, 4, 9
8877
992, 93, 93, 93, 972, 3, 3, 3, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 01-10-2022
Đặc biệtĐB
35019
Giải nhấtG1
13904
Giải nhìG2
96463
34496
Giải baG3
63867
87793
10430
09002
77030
79134
Giải tưG4
0901
2079
7938
4045
Giải nămG5
6197
4436
6869
5712
5950
6313
Giải sáuG6
822
592
330
Giải bảyG7
67
18
66
01
Ký tự đặc biệtKT
2EX-11EX-14EX-7EX-12EX-15EX
Đầu Đuôi
001, 01, 02, 041, 1, 2, 4
112, 13, 18, 192, 3, 8, 9
2222
330, 30, 30, 34, 36, 380, 0, 0, 4, 6, 8
4455
5500
663, 66, 67, 67, 693, 6, 7, 7, 9
7799
8
992, 93, 96, 972, 3, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 24-09-2022
Đặc biệtĐB
08154
Giải nhấtG1
01140
Giải nhìG2
39583
05213
Giải baG3
67243
04747
99009
14386
47068
86540
Giải tưG4
8467
7574
1579
7138
Giải nămG5
0386
8686
5211
9162
0166
5909
Giải sáuG6
368
823
443
Giải bảyG7
08
34
78
91
Ký tự đặc biệtKT
6DF-9DF-4DF-14DF-2DF-8DF
Đầu Đuôi
008, 09, 098, 9, 9
111, 131, 3
2233
334, 384, 8
440, 40, 43, 43, 470, 0, 3, 3, 7
5544
662, 66, 67, 68, 682, 6, 7, 8, 8
774, 78, 794, 8, 9
883, 86, 86, 863, 6, 6, 6
9911
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 17-09-2022
Đặc biệtĐB
55890
Giải nhấtG1
82995
Giải nhìG2
85254
99868
Giải baG3
74363
31000
98734
25095
92211
67172
Giải tưG4
5992
5247
0426
6302
Giải nămG5
1049
1972
3323
0748
3642
0676
Giải sáuG6
084
250
098
Giải bảyG7
65
71
29
25
Ký tự đặc biệtKT
11DP-10DP-6DP-14DP-9DP-8DP
Đầu Đuôi
000, 020, 2
1111
223, 25, 26, 293, 5, 6, 9
3344
442, 47, 48, 492, 7, 8, 9
550, 540, 4
663, 65, 683, 5, 8
771, 72, 72, 761, 2, 2, 6
8844
990, 92, 95, 95, 980, 2, 5, 5, 8
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 10-09-2022
Đặc biệtĐB
17535
Giải nhấtG1
74421
Giải nhìG2
07598
02432
Giải baG3
21437
09706
21647
65512
61974
19816
Giải tưG4
8924
4536
0250
0862
Giải nămG5
0003
1179
3370
0816
9711
1183
Giải sáuG6
340
431
743
Giải bảyG7
68
48
55
78
Ký tự đặc biệtKT
10DX-17DX-9DX-19DX-20DX-14DX-2DX-1DX
Đầu Đuôi
003, 063, 6
111, 12, 16, 161, 2, 6, 6
221, 241, 4
331, 32, 35, 36, 371, 2, 5, 6, 7
440, 43, 47, 480, 3, 7, 8
550, 550, 5
662, 682, 8
770, 74, 78, 790, 4, 8, 9
8833
9988
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 03-09-2022
Đặc biệtĐB
47153
Giải nhấtG1
58840
Giải nhìG2
46746
06592
Giải baG3
55536
69384
11121
74022
32334
51107
Giải tưG4
0663
4302
2240
1784
Giải nămG5
4784
5764
8242
0620
9295
3524
Giải sáuG6
188
854
617
Giải bảyG7
32
43
04
71
Ký tự đặc biệtKT
7CF-12CF-15CF-6CF-11CF-5CF
Đầu Đuôi
002, 04, 072, 4, 7
1177
220, 21, 22, 240, 1, 2, 4
332, 34, 362, 4, 6
440, 40, 42, 43, 460, 0, 2, 3, 6
553, 543, 4
663, 643, 4
7711
884, 84, 84, 884, 4, 4, 8
992, 952, 5
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27-08-2022
Đặc biệtĐB
89617
Giải nhấtG1
36200
Giải nhìG2
30730
97036
Giải baG3
68220
33704
41987
58944
17845
22571
Giải tưG4
7987
8528
4286
1410
Giải nămG5
5725
7563
8458
2106
0422
9373
Giải sáuG6
826
976
447
Giải bảyG7
07
38
74
42
Ký tự đặc biệtKT
7CP-11CP-16CP-2CP-18CP-6CP-9CP-17CP
Đầu Đuôi
000, 04, 06, 070, 4, 6, 7
110, 170, 7
220, 22, 25, 26, 280, 2, 5, 6, 8
330, 36, 380, 6, 8
442, 44, 45, 472, 4, 5, 7
5588
6633
771, 73, 74, 761, 3, 4, 6
886, 87, 876, 7, 7
9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20-08-2022
Đặc biệtĐB
10211
Giải nhấtG1
10226
Giải nhìG2
78650
66649
Giải baG3
32250
16424
42617
56575
82534
14503
Giải tưG4
8061
4557
2846
6122
Giải nămG5
1622
6905
7172
9074
9707
8435
Giải sáuG6
048
364
120
Giải bảyG7
76
44
31
19
Ký tự đặc biệtKT
1CX-15CX-4CX-3CX-7CX-12CX
Đầu Đuôi
003, 05, 073, 5, 7
111, 17, 191, 7, 9
220, 22, 22, 24, 260, 2, 2, 4, 6
331, 34, 351, 4, 5
444, 46, 48, 494, 6, 8, 9
550, 50, 570, 0, 7
661, 641, 4
772, 74, 75, 762, 4, 5, 6
8
9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13-08-2022
Đặc biệtĐB
40306
Giải nhấtG1
29373
Giải nhìG2
24629
41347
Giải baG3
71646
95478
96243
76243
78047
19705
Giải tưG4
0851
2636
5859
6514
Giải nămG5
6873
5940
3430
6666
8160
1699
Giải sáuG6
731
615
566
Giải bảyG7
75
88
26
34
Ký tự đặc biệtKT
6BF-2BF-11BF-5BF-1BF-14BF
Đầu Đuôi
005, 065, 6
114, 154, 5
226, 296, 9
330, 31, 34, 360, 1, 4, 6
440, 43, 43, 46, 47, 470, 3, 3, 6, 7, 7
551, 591, 9
660, 66, 660, 6, 6
773, 73, 75, 783, 3, 5, 8
8888
9999
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06-08-2022
Đặc biệtĐB
74873
Giải nhấtG1
78243
Giải nhìG2
71609
86446
Giải baG3
61504
82910
88725
81307
14382
76821
Giải tưG4
7562
1111
9085
4994
Giải nămG5
5479
4825
7458
8637
4759
5644
Giải sáuG6
020
634
836
Giải bảyG7
27
69
71
72
Ký tự đặc biệtKT
7BP-12BP-1BP-8BP-2BP-6BP
Đầu Đuôi
004, 07, 094, 7, 9
110, 110, 1
220, 21, 25, 25, 270, 1, 5, 5, 7
334, 36, 374, 6, 7
443, 44, 463, 4, 6
558, 598, 9
662, 692, 9
771, 72, 73, 791, 2, 3, 9
882, 852, 5
9944
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30-07-2022
Đặc biệtĐB
96409
Giải nhấtG1
33297
Giải nhìG2
98099
05132
Giải baG3
75396
28088
46255
18481
39865
20146
Giải tưG4
9948
0498
4546
5949
Giải nămG5
5489
2998
2610
3077
8455
8252
Giải sáuG6
987
754
354
Giải bảyG7
98
81
82
60
Ký tự đặc biệtKT
13BX-15BX-7BX-4BX-10BX-8BX
Đầu Đuôi
0099
1100
2
3322
446, 46, 48, 496, 6, 8, 9
552, 54, 54, 55, 552, 4, 4, 5, 5
660, 650, 5
7777
881, 81, 82, 87, 88, 891, 1, 2, 7, 8, 9
996, 97, 98, 98, 98, 996, 7, 8, 8, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23-07-2022
Đặc biệtĐB
15361
Giải nhấtG1
86993
Giải nhìG2
28048
57745
Giải baG3
41322
93938
52555
61505
86896
02053
Giải tưG4
4842
5846
3931
4697
Giải nămG5
2370
5850
0727
5103
4180
7072
Giải sáuG6
000
573
154
Giải bảyG7
53
87
61
51
Ký tự đặc biệtKT
2AF-12AF-1AF-3AF-6AF-9AF
Đầu Đuôi
000, 03, 050, 3, 5
1
222, 272, 7
331, 381, 8
442, 45, 46, 482, 5, 6, 8
550, 51, 53, 53, 54, 550, 1, 3, 3, 4, 5
661, 611, 1
770, 72, 730, 2, 3
880, 870, 7
993, 96, 973, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16-07-2022
Đặc biệtĐB
77064
Giải nhấtG1
71741
Giải nhìG2
72337
44659
Giải baG3
44394
66969
40892
93397
87057
98369
Giải tưG4
6540
4164
0571
4718
Giải nămG5
7806
5487
9072
5446
0798
2999
Giải sáuG6
814
546
246
Giải bảyG7
60
48
66
47
Ký tự đặc biệtKT
5AP-12AP-13AP-9AP-15AP-11AP
Đầu Đuôi
0066
114, 184, 8
2
3377
440, 41, 46, 46, 46, 47, 480, 1, 6, 6, 6, 7, 8
557, 597, 9
660, 64, 64, 66, 69, 690, 4, 4, 6, 9, 9
771, 721, 2
8877
992, 94, 97, 98, 992, 4, 7, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 09-07-2022
Đặc biệtĐB
10295
Giải nhấtG1
36734
Giải nhìG2
79386
11190
Giải baG3
55232
98046
40235
79198
28948
04840
Giải tưG4
4302
9314
4012
9441
Giải nămG5
5540
6116
3507
4837
5131
7695
Giải sáuG6
955
654
102
Giải bảyG7
15
62
20
32
Ký tự đặc biệtKT
12AX-2AX-3AX-8AX-15AX-5AX
Đầu Đuôi
002, 02, 072, 2, 7
112, 14, 15, 162, 4, 5, 6
2200
331, 32, 32, 34, 35, 371, 2, 2, 4, 5, 7
440, 40, 41, 46, 480, 0, 1, 6, 8
554, 554, 5
6622
7
8866
990, 95, 95, 980, 5, 5, 8
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02-07-2022
Đặc biệtĐB
50554
Giải nhấtG1
26597
Giải nhìG2
71762
44601
Giải baG3
96368
65980
74760
70786
58689
20359
Giải tưG4
3659
9883
5277
1696
Giải nămG5
8466
5247
7508
9632
7530
8386
Giải sáuG6
485
868
202
Giải bảyG7
78
42
39
53
Ký tự đặc biệtKT
12ZT-2ZT-9ZT-8ZT-3ZT-11ZT
Đầu Đuôi
001, 02, 081, 2, 8
1
2
330, 32, 390, 2, 9
442, 472, 7
553, 54, 59, 593, 4, 9, 9
660, 62, 66, 68, 680, 2, 6, 8, 8
777, 787, 8
880, 83, 85, 86, 86, 890, 3, 5, 6, 6, 9
996, 976, 7
monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata